Вручення свідоцтв про закінчення курсів підвищеннякваліфікації «Фінансовий аналіз діяльності підприємств,економічне планування господарської діяльності, організаціябюджетування та облік кредиторської і дебіторськоїзаборгованості, управлінський облік в умовах нестабільноїситуації в економіці держави».

30 березня 2024 року у Київському аграрному університеті НААН
закінчились курси підвищення кваліфікації для бухгалтерів ДП ДГ НААН
та економістів науково-дослідних структур НААН. Після закінчення
навчання та успішного складання заліку в урочистій атмосфері віце-
президент НААН, академік НААН, доктор економічних наук, професор
Лупенко Юрій Олексійович вручив слухачам свідоцтва державного зразка
про підвищення кваліфікації за напрямом «Фінансовий аналіз діяльності
підприємств, економічне планування господарської діяльності,
організація бюджетування та облік кредиторської і дебіторської
заборгованості, управлінський облік в умовах нестабільної ситуації в
економіці держави». Слухачі високо оцінили якість проведення занять та
відзначили практичну цінність, цікавість та корисність отриманої
інформації.