Наука

Основні завдання

Основними завданнями, які стоять перед університетом – є організація та проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які спрямовуються на здобуття нових знань про закономірності функціонування існуючих та створення новітніх біологічних і фізичних об’єктів, їх взаємодії та впливу на навколишнє природне середовище, а також розроблення на базі зазначених знань наукових продуктів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу в України.
Саме для реалізації цих завдань в повній мірі задіяний науковий потенціал професорсько-викладацького складу університету.
Наукова робота університету проводиться в рамках кафедральних, держбюджетних та госпдоговірних тем, відповідно, фундаментального та прикладного спрямування.

Основні напрями

 • Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації
 • Системи землеробства за оптимізації землекористування в агроландшафтах
 • Гнучкі технологічні процеси виробництва сільськогосподарської продукції та комплекси технічних засобів для їх реалізації.
 • Стале водокористування, формування водної безпеки, розвитку меліорації та ефективного використання меліорованих земель в умовах змін клімату
  • Відновлення та розвиток зрошення і дренажу в Україні в умовах змін клімату
  • Використання меліорованих земель в умовах змін клімату
 • Формування збалансованих систем землеробства на зрошуваних землях в умовах кліматичних змін

Партнери університету

Важливим елементом  стратегії Київського аграрного університету НААН є консолідація  передових наукових  досліджень, інноваційних сучасних технологій, фундаментальної науки  та практичного досвіду  в аграрній сфері  для  розбудови освітнього середовища. Для  реалізації поставлених завдань університет активно розвиває співпрацю з провідними науковими установами, закладами вищої освіти, аграрними виробниками як в Україні так і закордоном.

Партнери університету:

 • НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О. Н. СОКОЛОВСЬКОГО” 
 • ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В. Я. ЮР’ЄВА НААН
 • ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ  ЦЕНТР “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
 • ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ТА АВТОМАТИКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН
 • ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМЕНІ П.І. ПРОКОПОВИЧА»  
 • ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Організація наукової діяльності 

Науково-дослідна частина є основним структурним підрозділом, що складається з наукових груп при кафедрах та відділах, які виконують науково-дослідні роботи та розробки з усіх напрямів діяльності згідно зі спеціалізацією.

Історична довідка
Науково-дослідна частина КАУ НААН є правонаступницею Кам’янсько-Дніпровській дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, на базі якої протягом багатьох років (з 1948 р) проводились науково-експерементальні роботи з розробки і впровадження інтенсивних технологій вирощування с.-г. культур за краплинного зрошення; воднобалансові дослідження на посівах сільськогосподарських культур та еволюції ґрунтів під впливом зрошення.

НДЧ очолює керівник – к.т.н, Антонюк Андрій,
який здійснює оперативне керівництво її діяльністю, та підпорядковується проректору з наукової роботи .

Співробітники університету, аспіранти проводять наукові дослідження
в ахгрохімічній лабораторії КАУ НААН;
спеціалізованих науково-дослідних лабораторіях науково – дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств (ботанічних садів, дендропарків, заповідників), що перебувають у віданні НААН.

Станом на червень 2021 року науково-педагогічні та наукові працівники університету ​виконують замовлення державних підприємств НААН України, які стосуються агрохімічного обстеження полів; біометричних спостережень за ростом і розвитком сільськогосподарських культур, моніторингу коефіцієнтів виносу поживних речовин з ґрунту для розробки системи удобрення сільськогосподарських культур сумою понад 3 млн грн.

1 Державне підприємство “Дослідне господарство “Пасічна” Інституту кормів та СГ Поділля НААН”
2 Державне підприємство “Дослідне господарство “Нива” Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН”
3 Державне підприємство “Дослідне господарство “Олександрівське” ННЦ “Інститут землеробства НААН”
4 Державне підприємство “Дослідне господарство “Нова Перемога” Інституту СГ Полісся НААН”
5 Державне підприємство “Дослідне господарство “Зорі над Бугом” Інституту захисту рослин НААН”
6 Державне підприємство “Дослідне господарство “Еліта” МІП ім. В.М.Ремесла НААН”
7 Державне підприємство “Дослідне господарство “Зоряне” Інституту садівництва НААН”
   
   
   
   
   
 •