Студенту

Організація навчального процесу

Навчальний процес Київському аграрному університеті Національної академії аграрних наук України забезпечують понад 50 досвідчених професорів, доцентів випускаючих та базових кафедр КАУ НААН, провідних спеціалістів структурних підрозділів Національної академії аграрних наук України. Серед викладачів – 95% мають вчені ступені і звання, зокрема 37% – звання доктора наук і професора; 12 осіб є дійсними членами і членами-кореспондентами державної і галузевих академій; понад 20 осіб мають почесні звання заслужених діячів; 4 особи є заслуженими працівниками освіти і лауреатами державних премій.

E-бібліотека Національної академії аграрних наук України