Кафедра охорони здоров’я проводить заходи з peer-review наукових статей в міжнародних журналах з високим рейтингом Q1 та Q2

Сучасна наукова комунікація передбачає публікації в журналах, що індексуються в Scopus, Web of Science. Також, в Україні здійснюється оцінка ефективності та рейтинговості журналів за системою квартилів.В широкому розумінні квартиль (Q) – це четверта частина всієї сукупності даних вибірки. В плані оціник журналів, квартиль журналу – це категорія наукового журналу та бібліометричний показник, що відображає рівень його цитованості. Квартиль журналів визначається щорічно для журналів, які індексуються у базах Web of Science та Scopus та відповідно класифікується від 1 до 4. Найрейтиновіші журнали мають квартилі Q1 та Q2, менш рейтинговими вважаються журналим в категоріях Q3 та Q4.

Зазначені журнали, запрошують до рецензування манускриптів статей за системою peer-review експертів в певній галузі.
Запрошення та робота в таких журналах рецензентом є міжнародним та незалежним визнанням високого рівня ученого, а також підвищує рейтинг університету, де такий учений працює.

Процес peer-review є світовим стандартом в відборі якісних статей для публікації в журналах. Серед таких міжнародних експертів, також запрошені науково-педагогічні працівники кафедри охорони здоров’я факультету підвищення кваліфікації та післядипломного освіти Київського аграрного університету, які проводять зазначені рецензії за системо peer-review в рейтингових журналах, що мають категорії Q1 та Q2, та відповідно індексуються в базах Web of Science та Scopus. Відзнака роботи рецензента відбувається шляхом видачі відповідного сертифікату та публікації подяки на шпальтах наукових видань. Науково-педагогічними працівниками кафедри охорони здоров’я виконано 41 рецензування за зазначеними критеріями, в т.ч. в журналах, що мають категорії Q1 та Q2. Рецензування виконані для таких журналів як Health Science Reports, Scientific Reports, Emergency Medicine International, Frontiers in Endocrinology, International Journal of Surgery Case Reports, Clinical Medicine Insights: Oncology, Journal of International Medical Research, BMC Endocrine Disorders, Life Sciences, Aesthetic Рlastic Surgery, PeerJ, Journal of Clinical Medicine.