Навчальний курс завідувача кафедри охорони здоров’я Дінця А.В. для науковців Казахстану щодо наукової комунікації за програмою «Visiting-professor»

Одним з пріоритетних напрямків роботи КАУ є розвиток міжнародної співпраці, в рамках якої нкафедрами університету проводяться заходи, в рамках договорів про співпрацю з міжнародними пратнерами. Відповідно до договору про зазначену співпрацю між Київським аграрним університетом та Західно-казахстанським медичним університетом імені М.Оспанова (Казахстан) кафедрою охорони здоров’я факультету післядипломної освіти та підвищення кваліфікації проводяться заходи за програмою “Visiting professor”. Зазначена програма передбачає залучати фахівців у різних галузях науки, які мають значний науковий авторитет для обміну досвідом та освоєння передових технологій та інноваційних методик. Завідувач кафедри охорони здоров’я доц, Андрій Дінець MD, PhD проводить навчальний курс на 20 годин з застосуванням технологій дистанційного навчання, що передбачає засвоєння слухачами знань та навичок по плануванню та створенню наукових статей, що є одним з основних компонентів наукової комункації. Курс розрахований на науковців біомедичного профілю, що планують створювати та публікуваті наукові статті в міжнародних рецензованих англомовних журналах. Курс проводиться англійською мовою. В тематичному плані курсу передбачено наступні теми: Introduction to research publishing, Publishing ethics, Writing an article about a quantitative study, Writing styles and common mistakes. How to create table, figure, reference list, Features of the publishing in peer-review journals. Practical tips (how to work in submission system), The Editor’s viewpoint and Review process. What is happening to your manuscript, The common principles of the article submission, How to Response to Reviewers, Revision of the students homework, discussion of the results. Final remarks. За результатами цього навчального курсу слухачі мають освоїти навички написання та подачі наукової статті до рецензованого англомовного журналу, що індексується в Scopus/WoS.

За матеріалами кафедри охорони здоров’я факультету післядипломної освіти та підвищення кваліфікації