10 Червня, 2024

Day

Розвиток академічних та професійно орієнтованих комунікативно-мовленнєвих компетенцій у здобувачів ступеня доктора філософії   визнаносьогодні одним з головних пріоритетів у оновленні вищої освіти в Україні.Володіння майбутніми науковцями англійською мовою на високому рівнізначно  розширює  можливості для академічної та освітньої інтеграції всвітове наукове середовище,  підвищує конкурентоспроможність як нанаціональному та міжнародному рівнях. Для аспірантів у КАУ НААНвикладання освітніх компонентів  організовано...
Read More
Завідувач кафедри охорни здоров’я доц. Андрій ДІНЕЦЬ, PhD медичний наук був запршений до складу редакційного ради престижного англомовного рецензованого журналу Cancer Control, що індексується в Scopus, WoS, та відноситься до Q2 за Scimago Journal & Country Rank, Impact Factor: 2.6 / 5-Year Impact Factor: 3.2. Запрошення до роботи в редакційній раді є міжнародним та незалежним...
Read More

Останні коментарі