Кафедрою охорони здоров’я проведено науково-практичну конференцію «Пацієнтоцентричний підхід в діагностиці та лікуванні ендокринних хвороб в практиці лікарів різних спеціальностей»

12 травня 2024 науково-педагогічними працівниками кафедри охорони здоров’я проведено науково-практичну конференцію «Пацієнтоцентричний підхід в діагностиці та лікуванні ендокринних хвороб в практиці лікарів різних спеціальностей» на базі клініки Ланцет 21 сторіччя. Цей науково-практичний захід проведено відповідно до системи безперервного професійного розвитку лікарів (БПР), провайдером якого є кафедра охорони здров’я Київського аграрного університету НААН.

Конференцію проводили експерти в галузі ендокринології, ендокринної хірургії: завідувач кафедри Андрій ДІНЕЦЬ, PhD та професор кафедри д.м.н. Максим ГОРОБЕЙКО, за підтримки «Київського клубу інтернів з Акушерства та Гінекології» – голова лікар акушер-гінеколог Сергій БАКШЕЄВ. В програмі конференції були розглянуті поточні проблеми галузі ендокинології для лікарів-спеціалістів суміжних спеціальносте, участь в конференції дозволила учасникам удосконалити такі професійні компетентності, як вміння ідентифікувати та оцінити ендокринне порушення в клінічній практиці за лікарськими спеціальностями – акушерство та гінекологія, гастроентерологія, ендокринологія, загальна практика – сімейна медицина, терапія, ультразвукова діагностика, хірургія; визначати діагостично-лікувальні заходи у пацієнтів з ендокринною патологією з метою подальшого направлення до суміжного спеціаліста або корекції лікування суміжним спеціалістом. Учасники конференції – практикуючі лікарі за заначеними спеціальностями, лікарі-інтерни, студенти-медики. Бонусом перед проведення конференції було проведення демонтсрації можливосетй ультразвукової діагносткики (УЗД) з застосуванянм УЗД-апарату експертного класу а також портативних УЗД датчиків, таким чином молоді лікарі та студенти-медики 4-го курсу медичного ЗВО мали час опанувати практичні навички з УЗД щитоподібної залози і навіть органів малого тазу.

Відповідно до чинного законодавства, що регулює проведення заходу в системі БПР, всім учасникам проведено підсумковий контроль набутих знань шляхом оцінювання засвоєння учасником навчального матеріалу, на підставі поточного контролю за допомогою тестових завдань з використанням онлайн-інструменту Google Forms. Складання тестових завдань вважається успішним за умови набрання учасником 75% та більше правильних відповідей. За результатами складання тестів підсумкового контролю, часники конференції отримали сертифікати учасника відповідно, що можуть бути використані під час атестації лікарів на кваліфікаційну категорію.
Програма проведеної конференції за цим посиланням.

За матеріалами кафедри охорони здоров’я