Завершений курс навчання за тематикою “Особливості ведення аграрного виробництва в дослідних господарствах НААН згідно перспектив його переведення на засади Європейського зеленого курсу. Економічне планування господарської діяльності, економічні моделі, планування доходів та прибутку, управлінський облік”

В Київському аграрному університеті НААН з 11 по 16 березня керівники ДП ДГ НААН проходили навчання за тематикою “Особливості ведення аграрного виробництва в дослідних господарствах НААН згідно перспектив його переведення на засади Європейського зеленого курсу. Економічне планування господарської діяльності, економічні моделі, планування доходів та прибутку, управлінський облік”. На курсі з професійного удосконалення провідні вченні, експерти Національної академії аграрних наук представили цікаві доповіді, де були розкрити останні тенденції і напрацювання з головних питань діяльності аграрних підприємств у сучасних умовах в контексті імплементації засад Європейського зеленого курсу. В своїй доповіді «Наукові засади розвитку землеробства в Україні у контексті ініціатив Європейського Зеленого курсу» директор Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, М.А. Ткаченко підкреслив важливість переходу на органічне землеробство, розкрив основні вимоги до систем обробки ґрунту та шляхи підвищення ефективності за цим напрямом, продемонстрував економічну ефективність різних груп культур 5-пільної сівозміні залежно від технологій вирощування, підходи щодо використання відходів промисловості в органічному землеробстві. Директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» д-р екон. наук, проф., академік НААН Ю.О. Лупенко у своїй презентації «Фінансово-господарські результати сільського господарства військового стану та їх перспективи» показав динаміку продукції рослинництва, тваринництва за останні чотири року, рентабельність по культурам та товарам, провів порівняльний аналіз з країнами Європи. В доповіді в.о. директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» д-ра с.-г. наук, проф., академіка С. А. Балюка «Ґрунтові ресурси України: сучасний стан, еволюція, екологія, охорона в контексті реалізації Європейського зеленого курсу» слухачам було представлено багатосторонню насичену інформацію — характеристику сучасного стану і перспектив розвитку ґрунтових ресурсів України. Особливої уваги надано проблемі погіршення стану ґрунтів через воєнну агресію рф. Продемонстровано ряд численних напрацювань науковців у напрямі визначення та оцінювання втрати ґрунтами здатності виконувати свої екологічні та продуктивні функції. Представлено пропозиції з удосконалення економічного механізму відтворення родючості й екологічного стану ґрунтів. Директор Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН д-р техн. наук, проф, академік НААН України В.В. Адамчук в презентації «Інженерно-технічне забезпечення вітчизняного агропромислового виробництва в умовах його переведення на засади Європейського зеленого курсу» акцентував увагу на тенденціях застосування різних видів енергоносіїв в агропромисловому виробництві, зауважив, що у майбутньому виконання технологічних операцій мобільними агрегатами буде здійснюватися завдяки енергії, отриманій від їх індивідуальних джерел, буде збільшуватись кількість таких джерел у вигляді акумуляторних батарей. Також слухачам були представлені та проаналізована ефективність інноваційних підходів та новітніх приладів в агропромисловому виробництві. Заступник директора Інституту захисту рослин НААН, д-р с.-г. Г. М. Ткаленко в доповіді «Захист рослин – невід’ємна складова в технології вирощування сільськогосподарських культур» акцентувала увагу на основні базові принципи органічного землеробства в Україні, надала перелік пестицидів, які згідно з Постановою (ЄЕС) №2092/91 дозволені для захисту рослин в органічному землеробстві. Про можливості та ефективність використання результатів дистанційного зондування у виробництві безпечної сільськогосподарської продукції розповіли д-р с.-г. наук, проф, академік НААН України О.Г. Тараріко, д-р с.-г. наук, проф., член-кореспондент НААН України О.С. Дем’янюк у спільній доповіді «Супутниковий агроекологічний моніторинг». Вони продемонстрували важливість супутникової інформації для визначення структури агроландшафтів і систем землекористування, змін клімату, його впливу на стан посівів та забезпеченість їх вологою, продуктивність зернових культур. В.о. ректора, д-р с.-г. наук, проф., член-кореспондент НААН О.А. Никитюк детально розповів шляхи удосконалення фінансової спроможності ДП ДГ. Практичний аспект переведення аграрного виробництва на засади Європейського зеленого курсу, переваги та ризики розкрили в свої доповідях директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, д-р с.-г. наук, проф, академік О.М. Жукорський, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, д-р с.-г. наук, проф, академік М. В. Роїк, д-р екон. наук, професор І.В.Новикова, заступник директора Інституту землекористування НААН А. В.Тарнопольський, директор Інституту водних проблем і меліорації НААН, канд. геогр. наук М.В. Яцюк, старший науковий співробітник Інституту садівництва НААН, д-р філософії, В. М.Костенко, старший науковий співробітник, проф. В.В.Кириленко.

Начальник юридичного відділу апарату Президії НААН, О.П Столяр провела активний дискурс по юридичним питанням, які стосуються діяльності ДП ДГ.

По завершенню навчання за тематикою “Особливості ведення аграрного виробництва в дослідних господарствах НААН згідно перспектив його переведення на засади Європейського зеленого курсу. Економічне планування господарської діяльності, економічні моделі, планування доходів та прибутку, управлінський облік” віцепрезидент НААН, академік НААН Ю.О. Лупенко привітав учасників з успішним закінченням курсу професійного удосконалення. Учасники отримали Свідоцтво державного зразка.