Професор Іннола Новикова провела цикл лекцій у Природничо-гуманітарному університеті в Седельці (Польща).

Сьогодні заклади вищої освіти потребують спеціаліста, здатного до перебудови змісту своєї діяльності відповідно до змін ринку праці і оволодіння новими професійними знаннями, інформаційно-комунікаційними технологіями, спроможного адаптуватись до інновацій педагогічної науки, активної роботи на рівні світових стандартів. За цієї умови одним із шляхів підвищення ефективності професійного розвитку і конкурентоспроможності сучасного викладача є цілеспрямована реалізація його академічної мобільності через програми академічного обміну, розвиток міжнародної співпраці як у освітній так і науковій сферах.

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи КАУ НААН України, доктор економічних наук, професор Іннола Новикова у грудні 2023 року провела цикл лекцій у Природничо-гуманітарному університеті в Седельці, Польща та отримала статус візит-професора. Як зазначила Іннола Новикова: “У сучасних умовах постійних інновацій та змін в освіті, коли освіта і знання стають транснаціональним явищем, особливого значення набуває активна міжнародна співпраця кожного викладача. Наразі вкрай необхідно, не тільки мати можливість об’єктивно оцінювати свій професійний рівень, але й постійно моніторити інновації в освітянському процесі та бути на одному рівні або навіть й краще за іноземних колег”.