Міжнародна науково-практична конференція«Трансформація суспільства у соціальних і гуманітарних науках»

Київський аграрний університет НААН виступив співорганізатором ХІІ міжнародної науково-практичної конференція «Трансформація суспільства у соціальних і гуманітарних науках», яка була проведена у Міжнародній Балтійській академії, Рига (Латвійська Республіка) 24 – 25 листопада 2023 р.

Метою конференції було об’єднання досвіду та потенціалу освітян, науковців, практиків, представників інститутів громадянського суспільства країн ЄС для визначення перспектив подальшого розвитку системи вищої освіти в контексті сучасних і майбутніх викликів.

У роботі конференції окрім МБА та КАУ НААН взяли участь представники з Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvija), Daugavpils Universitāte (Latvija), Grāmatvedības un Finanšu koledža (Latvija), Department of Economics, University of Messina (Italy), LTJSS’s Priyadarshini College of Engineering (India), V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraine), Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraine), Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Panevezys University of Applied Sciences (Lithuania), Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Ukraine), Siedlce University of Natural Sciences, Humanities (Poland), University of Oradea (Romania), Lithuanian Sports University (Lithuania), Polytechnic University of Portalegre (Portugal).

Заклади вищої освіти, через реалізацію своїх основних функцій збільшують свою міждисциплінарну спрямованість, соціальну відповідальність, генерують знання, які відповідають глобальним викликам, між іншим викликам продовольчої безпеки, змінам клімату, розподілу водних ресурсів тощо. Сьогодні вкрай важливим постало питання захисту академічної та студентської спільноти в умовах військових дій на Україні, адаптації закладів вищої освіти до роботи в нових умов, та ролі університетів у відтворенні країні в посткризовий період.

Дані напрями, а також питання сталого розвитку, сучасний менеджмент, бізнес та інновації; фінанси та економіка сталого розвитку; комунікаційні технології та туризм; інклюзивні рішення в педагогіці та соціальній роботі, геополітичні та гуманітарні аспекти європейської безпеки були обговорені в ході конференції.

У представлених доповідях були проаналізовані соціально-психологічні та демографічні проблеми сучасного суспільства, проблеми соціалізації особистості, політичні контексти суспільних трансформацій, економічної активності й соціального захисту населення, тенденції розвитку вищої освіти в контексті глобальних викликів. Окрему увагу було звернено на трансформацію ринку праці.

Роль університету у вирішенні комплексу завдань (економічних, соціальних) на регіональному (національному) рівнях було представлено у доповіді “Higher education in Ukraine in the context of sustainable development in crisis and post-crisis conditions – an example of Kyiv Agrarian University of NAAS”.

Взаємний обмін досвідом та ідеями, жвава дискусія щодо шляхів трансформації в суспільстві створюють фундамент для вироблення оптимальних моделей подальшого розвитку закладів вищої освіти.