В КАУ НААН пройшла міжнародна науково-практична конференція «Американські стандарти аграрної освіти в Україні»

Понад 100 викладачів, науковців та практиків, студентів, аспірантів та докторантів з України, США, Канади, Латвії, Швеції, Італії взяли участь  у міжнародній науково-практичній конференції «Американські стандарти аграрної освіти в Україні», яка пройшла 29-30 вересня 2023 року на базі  Київського  аграрного університету Національної академії аграрних наук України у змішаному форматі.  Дана подія – це наступний етап обговорення та підведення підсумків в рамках реалізації проєкту “Впровадження американських стандартів аграрної освіти в Україні: громадянська участь, підвищення якості та демократичний розвиток”, який відбувається  за сприяння Посольства Сполучених штатів Америки.  

На пленарному засіданні виступили в.о. ректора КАУ НААН, член-кореспондент НААН, д-р. с.-г. наук, проф. Олександр Никитюк, перший проректор КАУ НААН, д-р філос. наук, проф. Олеся Линовицька, доцент, к. пед. наук, Олександр Прохорчук (Національний університет біоресурсів та природокористування), д-р екон. наук, проф. Марина Климчук (University of Manitoba), Голова ради молодих вчених при МОН України, д-р юрид. наук, проф. Олеся Ващук., директор Державного господарства Дослідне підприємство «Степне», к. с.-г. наук  Петро Сокирко, д-р. екон. наук, проф. Ковшова Ірина (Національний університет “Києво-Могилянська академія”), візіт професор Балтійської міжнародної академії,  д-р. екон. наук, проф. Новикова Іннола,  д-р. екон. наук, проф. Кришталь Галина (Міжрегіональна академія управління персоналом).

У вступній доповіді в.о. ректора КАУ НААН, проф. Олександр Никитюк підкреслив, що аграрна освіта розглядається як один з провідних механізмів, який забезпечує набуття передових «наскрізних навичок», необхідних для збереження та розвитку економічної конкурентоспроможності України на глобальному рівні. Лише глибинна інтеграція наукових досягнень в освітні процес та поєднання з виробництвом надають можливість формувати фахівця майбутнього. Саме така  концепція  з  підготовки фахівців для аграрної сфери  стала підґрунтям при  створенні  Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України.

Ініціатором проєкту «Впровадження американських стандартів аграрної освіти в Україні: громадянська участь, підвищення якості та демократичний розвиток”  був проф. Сергій Курбатов. Про його вклад в розвиток системи  із забезпечення якості вищої освіти в України, аналіз  існуючих у світі  моделей з оцінювання досягнень університетів, важливість  змін  саме в сфері аграрної освіти в своїй промові доповів к.пед.наук, Олександр Прохорчук. Можливості та перспективи розвитку університетів у сучасному світі, особливості їх діяльності,  роль вчених, експертів, підкреслила Голова ради молодих вчених при МОН України, проф. Олеся Ващук. Своїм баченням та досвідом формування компетентностей у студентів саме на виробництві, сільськогосподарських підприємствах поділився директор Державного господарства Дослідне підприємство «Степне», к. с-г наук  Петро Сокирко.

Хто такі Т – фахівці та як формувати компетенції Т – фахівців для сучасного агропромислового комплексу, в своїй доповіді презентувала  результати досліджень  д-р економічних наук, проф. Ірина Ковшова. Жвава дискусія розвернулась   що до визначення, а що таке «якісна освіта в аграрній сфері». На другий день конференції відбулись засідання  секцій, де учасники активно презентували свій досвід, свої наробки та бачення майбутньої аграрної освіти. По закінченню конференції  всі учасники отримали сертифікати.  Результати роботи конференції представлені у понад 120  доповідях, які опубліковані у  збірнику.

Доступ до матеріалів буде надано   на сайті КАУ НААН.

Дякуємо всім, хто долучився до роботи конференції й сподіваємось на подальшу співпрацю!