Підняття прапорів Київського аграрного університету та Інституту водних проблем і меліорації

В Київському аграрному університеті 10 листопада відбулось підняття прапору КАУ та прапору Інституту водних проблем і меліорації. В церемонії взяли участь президент Національної академії аграрних наук України, Ярослав Гадзало, директор Інституту водних проблем і меліорації Михайло Ромащенко, в.о. ректора КАУ Олеся Линовицька, заступник директора   ІВПМ Олександр Никитюк, академік НААН Ільдус Ібатуллин.

Президент в своєму виступі, зауважив, що створення Університету  силами Національної академії агарних наук – це виважений та необхідний крок. Аграрна сфера вкрай  потребує фахівців нової формації, які віддані своєї справі володіють сучасними компетенціями міжнародного рівня в галузі сільського господарства, біотехнологій та цифрових технологій, знають, переймаються  проблеми села та  мають величезне  прагнення до змін.  З іншого боку  в НААН  сконцентрований  величезний інтелектуальний потенціал, потужна матеріальна- технічна база, сучасне лабораторне устатковане. Є великі можливості для впровадження саме дуальної освіти. Фактично, головним завданням КАУ повинно стати генерування актуальних наукових знань на основі аграрної науки та аграрної освіти, обмін передовим досвідом та випереджальне практичне втілення наукових рекомендацій щодо забезпечення умов формування інноваційного конкурентоспроможного агропромислового комплексу в України.

Довідка.

Київський аграрний університет було створено рішенням Президії Національної академії аграрних наук України (Постанова 04/08) від 17 березня 2021р.  Відповідно до Постанови адміністративні та основні учбові приміщення КАУ  були розміщені  за адресою м. Київ, вул. Васильківська, 37. 

Згідно наказу МОН від 06.09.2021 КАУ отримав ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальностями: 201 – Агрономія, 208 – Агроінженерія, 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 073 – Менеджмент.

КАУ співпрацює з науково-дослідними інститутами, дослідними господарствами НААН. Розширюється співпраця з міжнародними партнерами.

Науковими співробітниками та викладачами КАУ виконуються  наукові    дослідження за програмами: раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації; системи землеробства за оптимізації землекористування в агроландшафтах; гнучкі технологічні процеси виробництва