Підписання Договору про співпрацю з Національним науковим центром “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського” Національної академії аграрних наук

4 листопада 2021 року відбулось підписання Договору про співпрацю між Київським аграрним університетом НААН, який представляла  в.о ректора Олеся Линовицька та   Національним науковим центром “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського” Національної академії аграрних наук, який представляв в.о. директора Балюк Святослав Антонович.

Сторони обговорили можливості   співпраці шляхом активізації  спільної наукової та освітньої  діяльності  за напрямом забезпечення раціонального використання та сталого управління ґрунтовими  ресурсами в Україні.  В.о. директора, академік   Святослав Балюк зауважив, що пріоритетним завданням сьогодення є науково-технологічне забезпечення низьковуглецевого розвитку аграрного сектору  економіки, що має бути реалізовано через перебудову агрохімічного супроводу виробництва, зміну стратегії поводження з відходами  органічного походження, розроблення та впровадження правил належної практики поводження з добривами, широке застосування ІТ технологій в питаннях оптимізації мінерального живлення рослин, гармонізацію з технічними регламентами ЄС.  Тому важливим елементом співпраці  повинна стати спільна   участь Сторін у виконанні наукових, інноваційних  проектів,   розробці та реалізації концепції  розвитку науково-технічної бази  університетської та галузевої науки, забезпечення  органічного  поєднання фундаментальної і спеціальної підготовки фахівців аграрної сфери,  впровадженні новітніх розробок з актуальних проблем агропромислового комплексу України.

Також в ході візиту до Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського” співробітники КАУ ознайомились з роботою лабораторій, можливостями сучасного устаткування  для дослідження ґрунтів за різними показниками.  Завідувач відділу ґрунтових ресурсів, Вадим Соловей  провів лекцію  щодо родючості ґрунтів в Україні,   продемонстрував  моноліти  ґрунтів різних природних (ландшафтних) зон України: Полісся, Лісостепу, Степу, гірських масивів: Карпат, Криму, а також Харькова.