Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році

Наказ МОН № 276 від 15.03.2023

ПРАВИЛА ВСТУПУ 2023

  • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КИЇВСЬКИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ В 2023 РОЦІ
  • Додаток 1 Перелік освітніх рівнів та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни здобуття освіти
  • Додаток 2 Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на небюджетні конкурсні пропозиції
  • Додаток 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс осіб, які здобули ОКР молодший спеціаліст/ОС молодший бакалавр/ОПС фахового молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2023 році
  • Додаток 4 Графік вступних сесій за ступенем вищої освіти «Бакалавр» до КАУ НААН України в 2023 році
  • Додаток 5 Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200
  • Додаток 6 Вимоги до структури і змісту мотиваційних листів вступників

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА