Освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ»

073 Менеджмент

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»