Освітньо-професійна програма «АГРОНОМІЯ»

201 Агрономія

Галузь знань 20 аграрні науки та продовольство