З 10 по 14 червня 2024 року у Київському аграрному університетіНААН для заступників директорів та вчених секретарів науково-досліднихустанов НААН був проведений курс підвищення кваліфікації за темою«Завдання аграрної науки щодо наукового забезпечення переведенняаграрного сектору економіки України на засади Європейського зеленогокурсу (ЄЗК)».

З 10 по 14 червня 2024 року у Київському аграрному університеті НААН
для заступників директорів та вчених секретарів науково-дослідних установ
НААН був проведений курс підвищення кваліфікації за темою «Завдання
аграрної науки щодо наукового забезпечення переведення аграрного сектору
економіки України на засади Європейського зеленого курсу (ЄЗК)». Даний
захід було організовано на виконання постанови Президії Національної
академії аграрних наук України № 18/08 від 16.11.2023, згідно затвердженому
плану. Запровадження системи безперервного професійного навчання для
керівників, наукових працівників, спеціалістів та технічних працівників НДУ та
ДП ДГ НААН було ініційовано Президентом НААН Ярослава Гадзало. Це вже
четверті курси, які було організовано на базі КАУ НААН. У березні 2024 року
відбулися курси підвищення кваліфікації за темами: «Особливості ведення
аграрного виробництва в дослідних господарствах НААН згідно перспектив
його переведення на засади Європейського зеленого курсу. Економічне
планування господарської діяльності, економічні моделі, планування доходів та
прибутку, управлінський облік» та «Фінансовий аналіз діяльності
підприємства, економічне планування господарської діяльності, організація
бюджетоутворення та облік кредиторської і дебіторської заборгованості,
 управлінський облік в умовах нестабільної ситуації в економіці держави», у
квітні 2024 року – «Основні напрями удосконалення технічного забезпечення
аграрного виробництва в умовах інтеграції до ЄС».

Курси підвищення кваліфікації за темою «Завдання аграрної науки щодо
наукового забезпечення переведення аграрного сектору економіки України на

засади Європейського зеленого курсу (ЄЗК)» пройшли на високому
професійному рівні.  Після привітання Президента НААН, д.с-г.н., проф.,
академіка НААН Гадзала Я. М., яке оголосив віцепрезидент НААН, д.с.-г.н.,
проф., академік НААН, Заришняк А.С. перед слухачами виступив Гузеватий
О.Є., к.б.н., начальника науково-організаційного управління НААН; директор
ННЦ «Інститут землеробства НААН, чл.-кор. НААН Ткаченко М.А розкрив
перспективи розвитку землеробства в Україні в контексті ініціатив
Європейського зеленого курсу; заступник директора ННЦ «Інститут
Ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського», д.с.-г.н., проф., чл.-кор.
НААН Мірошниченко М.М. та с.н.с. ННЦ «ІГА ім. О.Н.Соколовського» к.с.-
г.н. Гладких Є.Ю. розкрили науково-методичні засади формування режиму
живлення рослин згідно вимог Європейського зеленого курсу; головний
науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації, д.с.-г.н. проф.,
акад. Тарарико Ю.О. розповів про карбонове землеробство як важливу складова
аграрного виробництва в умовах Європейського зеленого курсу; зав. відділу
ННЦ «Інститут землеробства НААН» к.с.-г.н. Пташнік М.М. розповідав про
інноваційні технології обробітку ґрунту: переваги та недоліки за сучасних умов
ведення землеробства; заст. директора Інституту захисту рослин д.с.-г.н. проф.
Ткаленко Г.М. розкрила особливості формування систем захисту рослин в
умовах Європейського зеленого курсу; головний науковий співробітник
науково-дослідної частини КАУ НААН, д.е.н. проф., Пантелеєв В.П. доповів
про методичні основи розрахунку ланцюга вартості стосовно харчових
ланцюгів та інновацій за Європейським зеленим курсом; віце-президент НААН,
д.с.-г.н. проф., академік НААН Роїк М.В. обґрунтував необхідність селекції
рослин в умовах Європейського зеленого курсу; директор Інституту генетики і
розведення тварин імені М.В. Зубця д.с.-г.н., проф., академік НААН
Жукорський О.М. зробив виступ про особливості ведення тваринництва
відповідно до вимог Європейського зеленого курсу; радник дирекції Інституту
водних проблем і меліорації, д.т.н., проф., академік НААН Ромащенко М.І
зробив доповідь про вплив змін клімату на умови, особливості застосування та
роль меліорації земель в інтенсифікації аграрного виробництва в умовах

Європейського зеленого курсу; начальник відділу правового забезпечення
НААН Столяр О. П. вказала про правові засади переведення та
функціонування аграрного сектору економіки України на засади
Європейського зеленого курсу; крім того вона розкрила актуальні питання
правового забезпечення діяльності наукових установ НААН; заст. директора
ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., проф., чл.-кор. НААН Нечипоренко
О.М. зробив доповідь про адаптацію управління виробництвом
агропромислової продукції до викликів Європейського зеленого курсу; заст.
директора ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., проф., акад. НААН
Пугачов М.І. розкрив торговельну політику України в умовах євроінтеграції;
в.о. зав. відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Заяць В.М. зробив
доповідь про екологічно збалансоване використання земель
сільськогосподарського призначення в умовах євроінтеграції України до
європейського економічного простору; директор Інституту механіки та
автоматики агропромислового виробництва, д.т.н., проф., акад. НААН Адамчук
В.В. розкрив науково-технічні основи розвитку технічних засобів
енергозабезпечення та агрохімічного обслуговування сільського господарства;
зав. відділу Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва,
к.т.н. Савченко І.Ф. розкрив наукові засади створення та ефективного
використання технічних засобів для виробництва екологічно чистої продукції
овочівництва. З інтересом була заслухана та проведене обговорення яскравої
доповіді Щедрінова А.М., агронома, фермера, щодо практичних аспектів
запровадження «нульових» технологій як прогресивного комплексу засобів
сучасної агрономії.

Присутніми на заняттях курсів підвищення кваліфікації були 35 осіб із 18
наукових установ НААН, зокрема: Інститут тваринництва, Черкаська дослідна
станція біоресурсів, Інститут кормів, Інститут кормів та сільського
господарства Поділля, Інститут сільського господарства Північного Сходу,
Інститут аграрної економіки, Інституту генетики і розведення тварин імені
М.В. Зубця, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства,
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та

сортовивчення, Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського
інституту пшениці імені В.М. Ремесла, Буковинська державна
сільськогосподарська станція, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва,
Інститут агроекології і природокористування, Інститут біоенергетичних
ресурсів і цукрових буряків, Інститут захисту рослин та Інститут
землекористування.