Кафедра охорони здоров’я представила результати досліджень в галузі ендокринної онкології в престижному журналі

Кафедра охорони здоров’я Київського аграрного університету НААН проводить активну післядипломну діяльність та науково-дослідну роботу за напрямками фізичної реабілітації та апітерапії, ендокринології, ендокринної хірургії, ендокринної гінекології, ендокринної онкології, військової медицини, менеджменту охорони здоров’я (включаючи підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників в системі Безперевного професійного розвитку Міністерства Охорони Здоров’я України).

Серед зазначених напрямків роботи, ендокринологія та ендокринна хірургія посідають чинне місце серед інших проєктів, враховучи високий рівень експертності в цих медичних спеціальностях завідувача кафедри к.м.н Андрія ДІНЦЯ та професора кафедри д.м.н. Максима ГОРОБЕЙКА. Кафедра та її науково-педагогічні працівники є координатором спільної співпраці зокрема з кафедрою хірургії, кафедрою фундаментальної медицини Київського національного університету імені Тарса Шевченнка, кафедрою патологічної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Кафедрою охорони здоров’я проводяться дослідження злоякісних та доброякісних новоутворень щитоподібної залози, прищитоподібних залоз, порушення метаболізму та обміну речовин. Результати досліджень представляються як на міжнародних наукових конгресах, так і в престижних виданнях. Одиними з таких результатів є дослідження предикторів метастазування раку щитоподібної залози, що було представлено в свіжій публікації “Psammoma bodies in the lymph nodes of the neck: possible precursor of the locoregional metastases of the papillary thyroid carcinoma” в журналі Experimental Oncology (індексується в Scopus, PubMed, Scimagojr, відноситься до категорії “А” переліку фахових видань Міністерства Освіти та Науки Україини. Публікації в таких виданнях є тривалим та кропітким процесом, що передбачає декілька раундів рецензій від анонімних експертів в галузі, що дозволяє максимально якісно представити результати досліджень широкій аудиторії стейкхолдерів. Публікації в таких виданнях є показником ефективної роботи кафедри, демонструють та підверджують науково-дослідний потенціал науково-педагогічних працівників.

Screenshot

За матеріалами кафедри охорони здоров’я