Кафедра охорони здоров’я представила новітні розробки на міжнародному конгресі ESES 2024 в Італії

Кафедра охорони здоров’я Київського аграрного університету проводить науково-педагогічну та науково-дослідну роботу на високому рівні за медичними напрямками, що включає в себе післядипломну освіту медичних та фармацевтичних працівників в системі безперервного професійного розвитку (БПР), апітерапії, проєкти з фізичної реабілітації та дослідження екогологічних аспектів, що можуть впливати на здоров’я населення.

Важливим напрямком роботи кафедри є також ендокринологія та ендокринна хірургія, за якими проводяться дослідження апаратних методик для зниження інвалідизуючих ускладнень при операціях на щитоподібній та прищитоподібній залозах, покращення інтраопеаційної діагностики. Результати цих досліджень висвітюються на національних та світових конгресах. Зокрема, в травні 2024р. завідувач кафедри охорони здоров’я Дінець А.В. PhD та професор, д.м.н. Горобейко М.Б. були запрошені для участі в міжнародному конгресі “ESES 2024 10th Biennial Congress of the European Society of Endocrine Surgeons”, що відбувся у м. Рим (Італія). На цьому міжнародному конгресі науково-педагогічним працівниками були представлені результати дослідження флюоресцент-керованого оперативного втручання та продемостровані новітні підходить щодо хірургії щитоподібної залози в доповіді “Improving the quality of central compartment neck dissection by fluorescent-guided surgery (autofluorescence and ICG)”. Робота виконана на договірних базах кафедри

охорони здоров’я Київського аграрного університету, результати цього дослідження планується до публікації в рейтинговому фаховому міжнародному англомвному журналі. Кафедра охорони здоров’я Київського аграрного університету продовжує просвітницьку діяльність та представляє Університет та Державу на міжнародному рівні.

За матеріалами кафедри охорони здоров’я