Співпраця Київського аграрного університету НААН та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

17 травня в.о. ректора Київського аграрного університету НААН, проф. Олександр Никитюк провів робочу зустріч з ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проф. Романом Петришиним. В ході бесіди були обговорені ключові аспекти діяльності двох університетів, визначені напрями співпраці. Олександр Никитюк в розмові підкреслив, що сьогодні для розвитку науки і створення проривних технологій потрібні міждисциплінарні та трансдисциплінарні підходи, які сприятимуть генерації нових ідей, поглядів, наукової думки дослідників за різними напрямами діяльності. Тому розширення співпраці між Київським аграрним університетом НААН та класичним Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича відкриває значні перспективи як для наукових напрямів так і для удосконалення освітнього процесу.

Роман Петришин додав, що ЧНУ імені Юрія Федьковича є центром освіти і науки Буковинського краю і всього західного регіону України, який попри складних умов війни продовжує забезпечувати освітній процес на якісному рівні, розширювати співпрацю, надавати студентам можливість відвідувати бази практики, або практичні заняття в інших університетах, брати участь в спільних наукових, культурних, спортивних заходах. В кінці зустрічі керівник КАУ НААН проф. О. Никитюк і ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича – проф. Р. Петришин підписали договір про співпрацю між університетами. В зустрічі також взяли участь перший проректор КАУ НААН, проф., Олеся Линовицька і від ЧНУ імені Юрія Федьковича, перший проректор проф. Василь Балух, проректор з наукової роботи, проф. Андрій Саміла, директор навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів, проф. Руслан Беспалько.

Проф. В.Балух ознайомив гостей з особливостями організації освітнього процесу, становлення та удосконалення системи забезпечення якості освіти в ЧНУ.

Директор ННІ біології, хімії та біоресурсів, проф. Руслан Беспалько, в.о. завідуючого кафедрою геоматики, землеусторю та агроменеджменту к-т біол. наук, доцент Іван Казимир Іванович детально розповіли про діяльність інституту, про основні напрямки наукових досліджень. В ННІ виконується багато досліджень як за тематикою державного замовлення так і за грантовими угодами, а саме проекти Державного фонду фундаментальних досліджень, міжнародні; наразі розпочато міжнародний проєкт RestPoll: Відновлення середовищ існування запилювачів у європейських агроландшафтах на основі мультипартисипативного підходу / Restoring Pollinator habitats across European agricultural landscapes based on multi-actor participatory approaches” за рамковою угодою ЄС “Horizon Europe”. На дослідному полі ННІ була надана можливість ознайомитися з практичною роботою студентів, побачити дослідні ділянки для вивчення способів гармонізації і підвищення ефективності екосистемних послуг у цілях сталого розвитку в умовах різних ландшафтів.

Делегація КАУ НААН ознайомилась з експонатами ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який було засновано в другій половині 19 сторіччя і на сьогодні налічує понад 3,3 тис таксонів. Особливу цінність мають екзоти та велетні, вік яких наближається до 200 років. Було також представлено Гербарій, який внесено до реєстру гербаріїв світу “Index Herbariorum” (New York, 1990), а також до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України і зберігається на кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства ЧНУ імені Юрія Федьковича.