Анонс. Кафедра охорони здоров’я проведе курс підвищення кваліфікації в системі БПР для лікарів за темою “Пацієнтоцентричний підхід в діагностиці та лікуванні ендокринних хвороб в практиці лікарів різних спеціальностей”

Кафедра охорони здоров’я факультету післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Київського аграрного університету проводить післядипломну підготовку лікарів, є провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) лікарів різних спеціальності.
Наразі планується захід з підвищення кваліфікації в системі БПР для лікрівза темою “Пацієнтоцентричний підхід в діагностиці та лікуванні ендокринних хвороб в практиці лікарів різних спеціальностей”, на якому будуть висвітлені сучані підходи до діагностики та лікування поширених хвороб едокринної системи – зокрема гіперагдрогенії, цукрового діабету. Курс розрахований на лікарів за спеціальностями: акушерство та гінекологія, гастроентерологія, ендокринологія, загальна практика – сімейна медицина, терапія, ультразвукова діагностика, хірургія.

Спікери заходу БПР.
Горобейко Максим Борисович
д.мед.н., професор кафедри охорони здоров’я факультету післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Київського аграрного університету, ендокринний хірург, ендокринолог, організатор охорони здоров’я. Співзасновник Всеукраїнської асоціації ендокринних хірургів, член Європейської Асоціації Ендокринних Хірургів, Американської тироїдної асоціації. 31 рік практики. Більше 120 друкованих робіт (статті 1-4 квартилів, патентів, навчальних посібників), більше 40 виступів на міжнародних конференціях.

Дінець Андрій Володимирович, PhD медичних наук, доцент, завідувач кафедри охорони здоров’я факультету післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Київського аграрного університету.
Представник Всеукраїнського Лікарського Товариства в UEMS (ендокринна хірургія), член ESES, хірург-ендокринолог, ендокринолог, лікар вищої категорії. Фахівець з лікування ожиріння та інших розладів метаболізму Центру зниження ваги МЦ “Verum Expert” , спеціаліст в галузі хірургії щитоподібної та прищитоподібної залоз

Дата та час проведення: 12.05.2024 (неділя), 13:00 – 15:00, Місце: м. Київ, вулиця Арсенальна 9-11 (клініка “LANCET”)

За матеріалами кафедри охорони здоров’я