Кафедра охорони здоров’я представила результати науково-практичної діяльності в галузі ендокринологічної онкології на всеукраїнській конференції UkraineOncoglobal

30 квітня 2024 року відбулась знакова подія – UkraineOncoglobal Session 4. Ця науково-практична конференція є унікальним всеукраїнським форумом, що об’єднує експертів з онкології та інших медичних спеціальностей. Профілактика, діагностика та лікування онкологічних хвороб – є одним з першочергових напрямків, яким займаються лікарі різних спеціальностей, і взаємодія з онкологами є вкрай важливими для досягнення високих результатів в онкологічній допомозі

Однією з секцій UkraineOncoglobal Session 4 була ендокринологічна онкологія, на яку у якості експертів були запрошені науково-педагогічні працівники кафедри охорони здоров’я факультету післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Київського аграрного університету: завідувач кафедри доцент к.м.н. Андрій ДІНЕЦЬ та професор д.м.н. Максим ГОРОБЕЙКО, який також був модератором зазначеної секції. Ці науково-педагогічні працівник є експертами в галузі ендокринної хірургії, ендокринологи і відповідно представлення сучасного стану проблем в ендокринологічній онкології фахівцями високого рівня на конференції як UkraineOncoglobal Session 4 дає можливість обговорити нагальні питанні в мультидисциплінарному колі ендокринних хірургів, ендокринологів та онкологів по проблемам галузі та доповісти широкому колу слухачів сучасні підходи та протоколи в профілактиці, діагностиці та лікуванні раку щитоподібної залози, злоякісних пухлин наднирників, нейроендокринних пухлин, а також роль інших хвороб метаболізму та обміну речовин у розвитку злоякісних новоутворень.

Завідувач кафедри охорони здоров’я доцент Андрій ДІНЕЦЬ в доповіді «Ожиріння як фактор ризику виникнення та перебігу злоякісних новоутворень» представив поточні дані щодо ризику злоякісних новоутворень внаслідок наявності ожиріння та надлишку ваги, на основі власних досліджень, що проводяться на кафедрі та клінічних базах, а також опираючись на міжнародний досвід. Ожиріння – не тільки метаболічна та косметична проблема, а також суттєвий достовірний фактор ризику щодо розвитку як мінімум 13 різних злоякісних пухлин, в т.ч. рак щитоподібної залози. Тому схуднення та контроль над нормальною вагою є важливим елементом профілактики злоякісних пухлин, що можливо досягти з допомогою лікаря-ендокринолога. Власні результати, озвучені завідувачем кафедри охорони здоров’я показують високі показники успішних кейсів лікування ожиріння, що досягається шляхом застосування сучасних протоколів та з урахуванням тривалого досвіду роботи ендокринологом та ендокринним хірургом.

Професор кафедри охорони здоров’я д.м.н. Максим ГОРОБЕЙКО, експерт в галузі ендокринної хірургії та, зокрема, хірургії щитоподібної залози, прищитоподібної залоз, в доповіді “Рак щитоподібної залози – акцент на пацієнта” представив поточний стан проблеми в зазначеній ендокринній патології. Рак щитоподібної залози – найпоширеніше злоякісне новоутворення цього органу, що є центральним органом ендокринної системи, що регулює всі обмінні процеси в організмі. Представлені професором кафедри охорони здоров’я дані, свідчать про необхідність ранньої діагностики та лікування раку щитоподібної залози, та провідну роль хірургічного лікування, що дає високі результати щодо виживання таких пацієнтів та низького рівня рецидивів. Важливим аспектом при діагностиці та лікуванні раку щитоподібної залози є післяопераційний моніторинг пацієнтів, що також виконують ендокринні хірурги з застосуванням свого досвіду та міжнародних гайдлайнів.

За матеріалами кафедри охорони здоров’я