Київський аграрний університет НААН України запрошує до вступу! Шановні абітурієнти чекаємо вас!

Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України провідний заклад освіти, потужний осередок освіти і науки із сучасною матеріально-технічною базою, відомий в Україні та за кордоном. Університет здійснює підготовку профільних фахівців за напрямами 201 – «Агрономія», 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 208 – «Агроінженерія», 073 – «Менеджмент». КАУ НААН України активно розширює горизонти співпраці із провідними українськими і світовими підприємствами, закладами вищої освіти, науковими установами. Освітній процес здійснюється українською та англійською мовами.

Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України є лідаром в підготовці практикоорієнтованих спеціалістів та впроваджує систему дуальної форми навчання. Це дає можливість студентам одночасно навчатися в університеті та працювати за спеціальністю, переймаючи досвід найкращих представників провідних українських компаній, які входять в систему НААН України. Університет активно використовує найпотужнішу в Україні матеріально-технічну та навчально-наукову базу НААН України, студентам викладають провідні фахівці та експерти Інститутів та дослідних станцій головної аграрної наукової установа країни (Національна академія аграрних наук України), що дозволяє студентам Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України отримати цілий ряд додаткових преференцій. Науковий супровід навчального процесу та контроль його ефективності здійснюватимуть найкращі фахівці в галузі аграрної науки країни. В НААН України із 17 636 працівників наукової установи – в складі членів Академії 101 академік, 104 члени-кореспонденти, 23 почесних, 40 іноземних членів Академії, більшість з яких на постійній основі залучені до освітнього та наукового процесу, приймають участь у організації практичної підготовки. Тісне співробітництво з провідними інститутами та науково-дослідними центрами дозволить студентам отримувати найсучасніші знання європейського рівня, апробовані в провідних наукових установах і дослідних господарствах.

Студенти університету поглиблюють свої теоретичні знання під час проходження виробничих практик та стажування на провідних сільськогосподарських підприємствах України. В сучасному світі, де технології в аграрному світі стрімко розвиваються, а конкуренція стає все більшою, Київський аграрний університет НААН вважає за необхідно постійно поглиблювати співпрацю з аграрними підприємствами. Це партнерство відкриває двері для інновацій, розвитку людських ресурсів і вищого рівня конкурентоспроможності та дозволяє студентам отримувати потужні теоретичні та практичні знання. Надання студентам можливості здобувати практичний досвід роботи в аграрних підприємствах дає змогу майбутнім спеціалістам отримати необхідні навички та відчути реальні виклики бізнесу. Університет активно пристосовує свої програми навчання до потреб ринку праці, забезпечуючи випускників, які готові до викликів сучасного бізнесу. Запрошення практичних фахівців та експертів на лекції та майстер-класи в КАУ НААН дозволяє забезпечити студентам прямий контакт із сучасними викликами бізнесу.

В Київському аграрному університету Національної академії аграрних наук України активно проводяться наукові розробки, співробітники приймають участь у міжнародних заходах, впроваджують інноваційні розробки, зокрема розроблена інтегративна, інформаційно- комунікаційна, динамічна платформа з технологічними рішеннями акумулювання, обробки, аналізу інформації щодо с/г продукції (KAU SEEDS). Електронна платформа використовується як зручний і доступний технологічний інструмент для популяризації, плідної взаємодії та транзакцій між розробниками с\г продукції та споживачами, інвесторами. Студенти університету мають можливість брати участь в наукових розробках та опановувати новітні технології.

КАУ НААН України є провідним навчальним закладом України з впровадження сучасних інноваціних методик організації навчального процесу, електронних засобів навчання, тестового контролю залишкових знань тощо.

Місія Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України спрямована на підвищення якості надання освітніх, наукових, консультаційних та інноваційних послуг з метою підготовки нового покоління фахівців для забезпечення розвитку аграрного ринку України, підвищення рівня інноваційності економіки. Університет ставить за мету та активно впроваджує у свою діяльність єдність наукового й освітнього процесів, практичної підготовки та інноваційної діяльності.

Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України направляє свою діяльність на створення, накопичення, збереження, розповсюдження та примноження професійних, наукових, моральних і культурних цінностей суспільства і кожної особистості.