Науково-дослідна робота кафедри охорони здоров’я щорічно отримує визнання у вигляді публікацій в високорейтингових журналах світового рівня

Кафедра охорони здоров’я факультету підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Київського аграраного університету проводить підвищення кваліфікації працівників сфери охорони здоров ’я за напрямками ендокринології, ендокринної хірургії, фізичної реабілітації, тактичної мецицини, апітерапії (зареєстрований провайдер Безперервного професійного розвитку МОЗ України).

Кафедра охорони здоров’я проводить науково-дослдіну та практичну діяльність на договірних базах в лікувально-профілактичних закладах Києва, а також установах мережі НААН.

Кафедра охорони здоров’я університету активно співпрацює в галузі науково-дослідних проєктів з медичних та екологічних наслідків та викликів війни, університет активно співпрацює з Національною академією медичних наук України, Державною науковою установою «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (Київ), Військово-медичним клінічним центром Північного регіону (Харків), Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону (Вінниця), Харківським національним медичним університетом, Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова. Завідувач кафедри охорони здоров’я доцент Дінець А.В. та професор Горобейко М.Б. є членами міждисциплінарної наукової групи, до складую якої також входять провідні вчені з зазначених установ, якими проводяться спільні наукові проєкти за такимия напрямками як ендокринологія, ендокринна хірургія, тактична медицини, результатаи яких доповідаються на престижних наукових форумах та публікуються в престижних англомовних рецензованих жураналах (індексація в Web of Science, Scopus). Аналіз активності за 2023 показав публікацію 11 оригінальних досліджень, що індексуються в Scopus, серед яких 4 статті опубліковано в журналах 1-2 квартилю (Q1-2), 4 статті в журналах 3 квартил. (Q3), 1 публікація в журналі МОН України категорії “А”. Публікації та їх цитування відіграються важливу роль в покращенні рейтингу університету, науковці кафедри охорони здоров’я мають високи показники індексування: завідувач кафедри охорони здоров’я доцент Дінець А.В. має індекс Гірша – 10, професор кафедри д.м.н. Горобейко – М.Б. – має індекс Гірша – 5. В 2024 році науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 1 статтю в журналі 1 квартилю, та 1 – в журналі 3 кварталу. Кафедра продовжує публікацію своїх наукових досягнень, планує та реалізовує науково-дослідні проєкти.

За матеріалами кафедри охорони здоров’я