Робота завідувача кафеди охорони здоров’я головою Державної екзаменаційної комісії ІВК ДТЕУ

14-15 грудня 2023р. завідувач кафедри охорони здоров’я доцент, PhD медичних наук, магістр з публічного управління та адміністрування Дінець А.В. був запрошений дирекцію Інституту Вищої Кваліфікації Державного торговельно-економічного університету Головою державної екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації студентів-здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою 073 «Менеджмент», члени комісії д.е.н., професор Бідюк А.М., д.е.н, професор Бай С.І., д.е.н., професор Дєєва Н.Е . Серед 16 здобувачів, переважно практикуючі лікарі, а також держслужбовці, які проводять діяльність з менеджменту закладів охорони здоров’я України – м. Київ та Київська область, м. Славутич, м. Черкаси. В представлених магістерських роботах висвітлено дослідження в сфері стратегічного планування, управління персоналом, контролінг в діяльності закладів охорони здоров’я, підходи до автоматизації обліку та дослідження ролі медичних інформаційних систем, командний менеджмент. Результати предсталевних робіт показали високий рівень підготовки здобувачів.