Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України пропонує вступ для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр на основі
повної загальної середньої освіти (ПЗСО),
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/ступеня вищої освіти молодшого бакалавра (НРК5),
ступенів бакалавра (НРК6), магістра (НРК7), спеціаліста

за спеціальностями:

  • 201 –  «Агрономія»
  • 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції           тваринництва»
  • 208  – «Агроінженерія»
  • 073 – «Менеджмент»

Детальна інформація про спеціальності, умови вступу в розділі приймальна комісія