Укладено угоду про співпрацю між Київським аграрним університом та ННЦ “Інститут експериментальної клінічної ветеринарної медицини”

В.о. ректора Київського аграрного університету НААН, проф. Олександр Никитюк та директор ННЦ «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної медицини», академік НААН Борис Стегній підписали договір про співпрацю.

    В основі співробітництва закладено підходи щодо поліпшення якості підготовки наукових кадрів, фахівців аграрного напрямку, забезпечення безперервної професійної освіти, організації спільних наукових проектів і розробок в сфері забезпечення стабільного епізоотичного благополуччя та продовольчої безпеки України. ННЦ «ІЕКВМ» — перший в Україні спеціалізований науково-дослідний заклад, створений для вирішення науково-практичних завдань ветеринарного забезпечення тваринництва. До структури інституту входять 4 відділи, 13 лабораторій, 1 науково-дослідна станція, 5 науково-виробничих центрів, референс-лабораторія з грипу птиці.

     Для реалізації поставлених завдань сторони домовились про участь провідних фахівців НЦЦ «ІЕКВМ» в розробці і впровадженні в освітній процес Університету вибіркових навчальних дисципліни з актуальних питань, зокрема з основ генетичної мінливості, екології та філогеографіі збудників інфекційних хвороб рогатої худоби, стандартизації біологічної безпеки та біозахисту, організаційного та аналітичного забезпечення проведення епізоотологічного моніторингу основних інфекційних та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин, у тому числі антропозоонозів, прогнозування епізоотичної ситуації та дослідження молекулярних механізмів епізоотичного процесу. Спільна діяльність с ННЦ «ІЕКВМ» надасть можливість студентам КАУ НААН бути залученими до сучасних розробок та перспективних напрямів в даній сфері до виконання практичних робіт та наукових сучасних лабораторіях ННЦ «ІЕКВМ», стане важливим кроком в забезпеченні міждисциплінарного підходу в організації освітнього процесу та розширить перспективи подальшого працевлаштування майбутніх випускників Університету.