Укладено угоду про співпрацю між Київським аграрним університом та Миронівським Інститутом пшениці імені В.М. Ремесла НААН

Київський аграрний університет продовжує розширювати співпрацю  з провідними науково-дослідними інститутами Національної академії аграрних наук України.

           4 листопада 2022р. було підписано договір про співпрацю з відомою на світовому рівні науковою установою – Миронівським Інститутом  пшениці імені В.М. Ремесла НААН.

Пріоритетними напрямами були  зазначені спільна організація освітнього процесу на базі Інституту, створення профільної кафедри,  залучення науковців до розробки та впровадження в освітній процес Університету вибіркових навчальних дисципліни з актуальних питань, зокрема підвищення  якості рослинницької продукції, розробки технологій вирощування зернових культур в умовах зміни клімату;  біотехнологій селекційного процесу на основі методів клітинної селекції, хромосомної інженерії, молекулярних маркерів та андрогенезу; вдосконалення технологій виробництва товарної продукції зернових, технічних та кормових культур, які забезпечать охорону навколишнього середовища, ресурсозбереження, високу якість продукції та здоров’я людей.

Окремий акцент було зроблено на необхідності  проходження аспірантами науково-дослідних інститутів НААН освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософі в  Київському аграрному університеті.