Участь співробітників Київського аграрного університету в міжнародній конференції ONE – Здоров’я, навколишнє середовище, суспільство

Протягом 21-24 липня 2022 р. професор кафедри О.Никитюк брав участь у міжнародній конференції: ONE – Здоров’я, навколишнє середовище, суспільство, яка проходила у  Брюсселі.

 Головною ідею  конференції було вироблення системного підходу к вирішенню проблеми безпеки харчових продуктів і кормів з точки зору сталих харчових систем та необхідності впровадження моделі «Одне здоров’я – одне середовище».

Захід  був  організований EFSA  (Європейське агентство з безпечності харчових продуктів) та його дочірніми  агенціями – Європейським центром з профілактики та контролю захворювань (ECDC), Європейським агентством з хімічних речовин (ECHA), Європейським агентством з навколишнього середовища (EEA), Європейським агентством з лікарських засобів (EMA)  спільно зі  Спільним дослідницьким центром (JRC) Європейської комісії.

Конференція  була  присвячена чотирьом основним тематичним напрямам – Єдине життя, Єдина планета, Єдине суспільство та Багато можливостей.

Конференцію розпочали зі вступною промовою виконавчий директор EFSA Бернхарда Урла та комісар ЄС з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів Стелли Кіріакідес.

Європейська їжа визнана безпечною та високоякісною, але тепер вона також має прагнути до найвищих стандартів харчування та стійкості. Продовольчі системи на глобальному рівні та на рівні ЄС потребують невідкладної та значної трансформації, щоб досягти цілей сталості. Завдяки стратегії від ферми до вилки, яка є основою Європейської зеленої угоди, прискорюються зусилля, щоб зробити  продовольчу систему ЄС більш стійкою. Європейська зелена угода ставить стійкість у центр формування політики ЄС і відображає необхідність системних змін у продовольчих системах. Проте системи харчування пропонують багато точок для змін.

На пленарному засіданні акцентували увагу на тому що оцінювання  безпечності харчових продуктів відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки харчових продуктів (включаючи корми та похідні продукти). Перебуваючи на стику між наукою, суспільством і політикою, підходи до  оцінювання  зазнали вплив багатьох факторів, включаючи швидкий технологічний і науковий розвиток, глобалізацію, глобальне потепління, соціальні очікування та нові політичні цілі.  Це створює  критичні проблеми для забезпечення  безпеки харчових продуктів. Щоб гарантувати, що оцінювання  безпечності харчових продуктів залишаються відповідними цілям і продовжують захищати здоров’я людей, тварин, рослин і довкілля та добробут тварин, вони потребують подальшого вдосконалення.  В доповіді були презентовані   можливі сценарії майбутніх  харчових систем та безпечності харчових продуктів. Особливий наголос було зроблено на підході «Єдине здоров’я», що потребує  розробки  більш інтегрованих, міжсекторних  підходів в  забезпеченні здоров’я  та оцінювані його стану.

На Сесії “Єдина планета”  були обговорені  питання  щодо можливих  підходів до визначення рамок для оцінювання  сталості харчових систем і того, як зробити їх оперативними, враховуючи методологічні проблеми та можливості. Така структура могла б підтримати формування політики стосовно екологічних, соціальних та економічних впливів продовольчої системи.  Сталість є ключовим елементом все більшої кількості політик у Європі та в усьому світі, таких як Цілі сталого розвитку ООН (ЦСР) та Зелена угода ЄС. Серед людської діяльності, яка впливає на стійкість, система харчування та кормів визнана одним з основних факторів. Низка ЦСР зосереджена на екологічному впливі виробництва та споживання продуктів харчування та кормів. Вимірювання прогресу в порівнянні з цілями та цілями є надзвичайно важливим у переході до сталої продовольчої системи.

Також  на цій  тематичній сесії були розглянути наступні  питання : (1) наукові переваги та недоліки поточної парадигми ERA (оцінка ризиків навколошнього середовища); (2) зміни, необхідні для просування ERA пестицидів; (3) можливості та проблеми, пов’язані з переходом до/реалізацією більш інтегрованої системи ERA для пестицидів; і (4) наслідки для політики. Завдяки формулюванню рекомендацій на сесії був наданий зворотній зв’язок з EFSA, іншими агенціями ЄС, державами-членами ЄС та міжнародними партнерами щодо поточних проблем та майбутніх можливостей розвитку для переходу до системного підходу до ERA пестицидів.

Особливий акцент був зроблений на неохідності нових підходів до захисту рослин в умовах глобалізації.

Глобалізація ставить багато проблем для здоров’я рослин. Найочевидніша загроза походить від постійно ширшого обігу товарів і послуг і пов’язаного з цим зростання торгівлі та переміщення людей. Глобальна торгівля добре визнана як один з основних чинників біологічних вторгнень, які, у свою чергу, становлять загрозу для біорізноманіття та здоров’я рослин. Біологічні інвазії часто складаються з організмів, які мають паразитарні або конкурентні відносини з культурними рослинами або автохтонними рослинними угрупованнями. Вплив біологічних інвазій може посилюватися зміною клімату, яка змінює поширення та життєвий цикл шкідників і хвороб рослин. Останні приклади Xylella fastidiosa, соснової нематоди або смердючого клопа показують серйозну економічну, екологічну та соціальну шкоду, яку можуть завдати інвазивні шкідники. Ці випадки демонструють важливість оцінки ризику шкідливих організмів і товарів, визначення пріоритетів шкідників, сканування горизонту, раннього виявлення та нагляду. На цій сесії ми дослідимо, як можна керувати загрозами, пов’язаними із глобальними змінами, у політичному контексті, окресленому Зеленою угодою ЄС та ЦСР. Було розглянуто як науковий, технічний та соціальний прогрес може підтримати цей епохальний виклик, а також важливість міжнародного та наукового співробітництва у пошуку спільних, спільних рішень для поточних та нових загроз здоров’ю рослин.

На тематичній сесії “Єдине суспільство”  були розглянути питання, якім чином кожен учасник європейської екосистеми може  вирішувати завдання щоб забезпечувати безпечні та здорові продукти харчування та корми, а також вносити свій внесок у стійкі харчові системи та цілі «Єдине здоров’я»,  враховуючи індивідуальні цінності, потреби та можливі обмеження, і як екосистемний підхід може безпосередньо вплинути на якість регуляторного законодавства .  В ході дискусії були обговорені  нові способи взаємодії та  співпраці  між суб’єктами екосистеми.

На сесії  “Єдине життя”  були розглянути потреби в розробці оцінки ризиків для інноваційних харчових продуктів і кормів та  обговорені, як підходи до оцінки ризиків і постмаркетинговий нагляд необхідно  вдосконалювати, щоб забезпечити безпеку майбутніх харчових продуктів і кормів. Це має забезпечити готовність та відповідати вимогам суспільства щодо кращого захисту здоров’я людей і тварин у рамках підходу «Єдине здоров’я». Сучасні суспільні вимоги вимагають більш стійких систем виробництва продуктів харчування та кормів, а також більш здорових продуктів харчування та кормів та дієт. Ця вимога лежить в основі європейських політик, таких як Зелена угода та Food2030. Очікується, що широкий спектр інноваційних харчових продуктів і кормів надійде на ринок ЄС у майбутньому, і будуть застосовані нові (виробництво, переробка та застосування) технології (наприклад, нові або альтернативні джерела білка, нові цільні продукти та корми, такі як комахи або водорості, м’ясо in vitro або продукти харчування та корми, отримані за допомогою синтетичної біології, 3D-друку харчових продуктів та нанотехнологій). Деякі з цих подій можуть створювати проблеми з оцінкою ризику, що вимагатиме нових або оновлених підходів до оцінки безпеки.