Розширення співпраці з науково-дослідними установами Національної академії аграрних наук України

Пшеница мягкая озимая Triticum aestivum L.

У вирішенні  завдань, які  поставлені перед Київським аграрним університетом важливим постає гармонійне поєднання навчального процесу з досягненнями сучасної прикладної та фундаментальної аграрної науки, цифровими технологіям, вимогами ринку праці з врахуванням кліматичних, екологічних   змін. Одним з таких  шляхів є тісна та многогранна  співпраця з провідними вченими Національної академії наук України.  

В листопаді цього року між Київським аграрним університетом НААН та Інститутом рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН  було підписано Договір про співпрацю. В документі було  визначено низку напрямів співпраці між сторонами, зокрема, в організації науково-дослідної, експериментальної роботи з формування та використання банку генетичних ресурсів рослин,  основ управління продукційним процесом соняшника тощо. 

Взаємний  обмін досвідом, участь  провідних вчених Інституту у формуванні освітніх програм та  навчальному процесі КАУ, надасть можливість виявляти та підтримувати талановитих студентів та сприяти  підвищенню конкурентоздатності  майбутніх випускників Університету.