Інформація про вакантні посади та конкурси

Інформація про вакантні посади

Конкурси

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

  • заява про участь у конкурсі, написана власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів та власноруч написана автобіографія;
  • список наукових праць (за звітний період – для претендентів, які обираються на новий строк; за весь період науково-педагогічної діяльності – для претендентів, які обираються на посаду вперше)
  • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);
  • звіт про навчально-методичну, лікувальну (для клінічних кафедр), виховну, науково-дослідницьку роботу за попередній період;
  • витяг з протоколу засідання кафедри (або іншого структурного підрозділу), який рекомендує претендентів на відповідну посаду;
  • сертифікат (посвідчення) про володіння державною мовою.
Порядок-проведення-конкурсу-НПП-КАУ-НААН.docx