Тіхонова Наталія Олександрівна

1.Назад в майбутне Наукові праці Національного університету харчових технологій –К.: НУХТ. – 2010. – №32 – 158 с. – с. 138
2.Економіко – екологічні аспекти сучасної теорії та практики управління Збірник наукових праць: проблеми підвищення ефективності інфраструктури: –К.: НАУ. – 2011. – №29 –340 с. – с.154
3Роль харчових добавок та їх сприйняття споживачами Наукові праці Національного університету харчових технологій –К.: НУХТ. – 2011. – №39 – 205 с. – с.153
4.Основні тенденції ринку м’яса та м’ясопродуктів України Наукові праці Національного університету харчових технологій –К.: НУХТ. – 2011. – №37,38 – 321 с. – с.287
5.Використання кластерного аналізу для проектування продуктових портфелів м’ясопереробних підприємств Наукові праці Національного університету харчових технологій –К.: НУХТ. – 2012. – №43 – 207с. – с.167
6.Економіко – екологічні особливості моделювання продуктового портфелю підприємств м’ясопереробної галузі Наукові праці Національного університету харчових технологій –К.: НУХТ. – 2012. – №46 7

 1. Екологічність як сучасний принцип забезпечення продовольчої безпеки Наукові праці НУХТ : випуск №52.- Київ.: НУХТ, 2013. – 227с.
 2. Методичні підходи до формування категоріального апарату в сфері виробництва харчових продуктів Збірник наукових праць: Випуск 38. – Київ: НАУ, 2014.
 3. Органічна продукція: переваги і недоліки Наукові праці НУХТ. – 2014. – Том 20 – № 5. –
 4. Формування категоріального апарату в сфері визначення різних типів харчових продуктів Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 15.
  11.Продовольча безпека держави: загрози та перспективи Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»: Випуск 8. Частина 4. – Херсон, 2014.
 5. Аналіз галузі виробництва овочів в країні Глобальні та національні проблеми економіки: Випуск 10.- Миколаїв.:квітень 2016.
  Електронне наукове фахове видання
 6. Баланс виробництва та споживання овочевої продукції в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки: Випуск 11.- Миколаїв.: червень 2016. Електронне наукове фахове видання

Монографії:

1.Екологічний підхід до класифікації харчових продуктів та визначення їх складу. Продовольча безпека: сутність, стан та особливості забезпечення: Монографія / керівник авт. кол. проф. І. В. Федулова. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 468 с. 32

 1. Економіко–екологічний підхід як сучасна парадигма дослідження проблем виробництва харчових продуктів. Продовольча безпека: сутність, стан та особливості забезпечення: Монографія / керівник авт. кол. проф. І. В. Федулова. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 468 с. 22
 2. Ключові чинники якісного та збалансованого харчування і їх місце у становленні продовольчої безпеки країни Монографія
  Принципи збалансування продовольчої безпеки: Монографія / Керівник авт. кол. проф. І.В. Федулова. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 380 с. 0.6 друк.арк
 3. Органічне виробництво продуктів харчування і його місце у забезпеченні продовольчої безпеки Монографія
  Принципи збалансування продовольчої безпеки: Монографія / Керівник авт. кол. проф. І.В. Федулова. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 380 с.0.7друк.арк
 4. Making managerial decisions Монографія Management. Cases. Book. –Kyiv: National University of Food Technologies, 2015. – P. 431.0.25друк.арк
 5. Розвиток ринку овочевої продукції
  Монографія Збалансування продовольчого ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Монографія / Керівник авт. кол. проф. І.В. Федулова. –К.: Кондор Видавництво, 2015. 33
 6. Еволюційна модель формування структури асортименту підприємства. Монографія. Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством. Монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2019 33

Участь у міжніродному науковому проекті «PRORES»

1.Методичні вказівки до написання і виконання дипломної роботи ОКР «Спеціаліст» Методичні вказівки до написання і виконання дипломної роботи ОКР «Спеціаліст» студентів спеціальності «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання

 1. Методичні вказівки до написання і виконання дипломної роботи ОКР «магістр» Методичні вказівки до написання і виконання дипломної роботи ОКР «магістр» студентів спеціальності «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання
 2. Наскрізна програма практик Наскрізна програма практик студентів зі спеціальності «Менеджмент організацій» для освітньо-кваліфікаційних рівнів