Розмір плати за навчання

Вартість платних освітніх послуг, що надаються для здобуття освіти за ступенем «Бакалавр» у 2022 – 2023 н.р., грн.

Найменування спеціальності Денна форма Заочна форма
Менеджмент 16300 10500
Агрономія 16300 10500
Агроінженерія 16300 10500
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 16300 10500