Про Університет

Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук – перший в Україні інноваційний заклад вищої освіти аграрного профілю, який передбачає дуальну форму здобуття вищої професійної освіти в аграрній сфері.
Метою освітньої діяльності Університету є відтворення інтелектуального потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців на національному та міжнародному ринках праці для наукових та освітніх установ, органів державної влади та управління, підприємств усіх форм власності за всіма рівнями вищої освіти (доктор наук, доктор філософії (кандидат наук), магістр,бакалавр, молодший бакалавр) в усіх сферах освіти (відповідно до міжнародних і вітчизняних класифікацій освіти).
Засновником Університету є Національна академія аграрних наук України – головна аграрна наукова установа країни з висококваліфікованим кадровим потенціалом, широкою мережею структурних підрозділів у всіх регіонах країни, потужною матеріально-технічною та навчально-науковою базою.
Навчальний процес Київському аграрному університеті Національної академії аграрних наук України забезпечують понад 50 досвідчених професорів, доцентів випускаючих та базових кафедр КАУ НААН, провідних спеціалістів структурних підрозділів Національної академії аграрних наук України. Серед викладачів – 95% мають вчені ступені і звання, зокрема 37% – звання доктора наук і професора; 12 осіб є дійсними членами і членами-кореспондентами державної і галузевих академій; понад 20 осіб мають почесні звання заслужених діячів; 4 особи є заслуженими працівниками освіти і лауреатами державних премій.
Освітній процес здійснюється українською та англійскою мовами.
Найпотужніша в Україні матеріально-технічна та навчально-наукова база головної аграрної наукової установа країни дозволить студентам Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України отримати цілий ряд додаткових преференцій.
Науковий супровід навчального процесу та контроль його ефективності здійснюватимуть найкращі фахівці в галузі аграрної науки країни.
Із 17 636 працівників наукової установи – в складі членів Академії 101 академік, 104 члени-кореспонденти, 23 почесних, 40 іноземних членів Академії.
Тісне співробітництво з провідними інститутами та науково-дослідними центрами дозволить студентам отримувати найсучасніші знання європейського рівня, апробовані в провідних наукових установах і дослідних господарствах.
В КАУ облаштовані сучасні комп’ютерні класи із швидкісним інтернетом, зали для проведення конференцій, включаючи ZOOM конференції.
Здобувачі вищої освіти матимуть унікальну можливість застосовувати отримані знання і компетенції на практиці – на дослідних станціях НААН, у науково-виробничих об’єднаннях, вже у процесі навчання реалізовувати власні проекти і розробки.
Студенти та аспіранти КАУ мають можливість проживати в комфортабельних номерах сучасному гуртожитку-готелю поруч із навчальними корпусами, з оплатою згідно чинного законодавства.
Заклад вищої освіти Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук забезпечив доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів. Розроблено порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Київському аграрному університеті Національної академії аграрних наук.
Активна співпраця Університету з Національною академією аграрних наук України, науково-дослідними установами Академії у регіонах, ефективними і соціально орієнтованими сільськогосподарськими підприємствами мережі НААН, дозволить не лише ефективно впроваджувати і координувати навчальний процес, здійснювати контроль за його результатами, а допоможе студентам отримати реальний практичний досвід і визначитися з місцем майбутньої роботи.
Працевлаштування випускників – на особливому контролі адміністрації закладу вищої освіти! Вони мають можливість працювати в наукових установах, державних дослідних господарствах та інших галузях народного господарства.
Національна академія аграрних наук України, як засновник Київського аграрного університету, виступає гарантом якісної освіти європейського рівня, ефективної і цікавої практики у провідних наукових установах та підприємствах країни.