Положення про організацію комплексного оцінювання здобувачами вищої освіти, роботодавцями (іншими стейкхолдерами) якості освітньої діяльності у Київському аграрному університеті НААН