Перелік професій

Перелік професій, за якими здійснюється підготовка

Спеціальність 201 – «Агрономія»

 • агроном,
 • агроном-дослідник,
 • агрохімік,
 • ґрунтознавець,
 • інспектор з карантину рослин,
 • начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі
 • інженер з меліорації,
 •  завідувач лабораторії, 
 • голова колективного господарства,
 • голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.),
 • головний інженер (сільське господарство),
 • директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського,
 • завідувач підсобного виробництва,
 • молодший науковий співробітник,
 • науковий співробітник
 • асистент,  викладач закладу вищої освіти
 • завідувач лабораторії.

Спеціальність 208 – «Агроінженерія»

 • інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку,
 • інженер з експлуатації машинно-тракторного парку,
 •  інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства,
 • інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства,
 • інженер-дослідник із енергетики сільського господарства,
 • молодший науковий співробітник,
 • науковий співробітник,
 • асистент,  викладач закладу вищої освіти,
 • завідувач лабораторії.

Спеціальність 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 • технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва,
 • фахівець з бджільництва,
 • фахівець із звірівництва, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу,
 • фахівець з організації та ведення фермерського господарства,
 • технолог з виробництва молочних продуктів,
 • технолог з виробництва м’ясних продуктів
 • та інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
 • технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва,
 • головний технолог, ,
 • директор відділення,
 • керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст
 • молодший науковий співробітник,
 • науковий співробітни,к
 • асистент,  викладач закладу вищої освіти,
 • завідувач лабораторії.

Спеціальність 073 – «Менеджмент»

 • керівники структурних підрозділів підприємства,
 • голова колективного господарства,
 • голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.),
 • директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського
 • адміністратор,
 • менеджер зі збуту,
 • менеджер з логістики,
 • менеджер з реклами, 
 • HR-менеджер,
 • молодший науковий співробітник,
 • науковий співробітник
 • асистент,  викладач закладу вищої освіти
 • завідувач лабораторії.