освітньо-професійна програма «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю
204 «Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва»
Галузь знань 20 аграрні науки та продовольство

ОПП-204-Технологія-виробництва-та-переробки-продуктів-тваринництва-бакалавр