Науково-дослідна робота

В університеті виконуються дослідження за двома прикладними та двома короткотерміновими проектами в складі ПНД НААН 4″Водна безпека та сталий розвиток меліорації земель в умовах змін клімату” та сімома господоговірними НДР з дослідними господарствами НААН. Також підготовлено і за результатами конкурсного відбору рекомендовано до виконання у складі ПНД НААН 4 у 2024-2025 роках прикладні проєкти. Науково-педагогічними кадрами КАУ НААН ставорюються і подаються на конкурс МОН України за напрямом “Природокористування” прикладні проєкти.

Результати досліджень подаються до міжнародних конференцій з питань змін клімату,використання водних ресурсів та розвитку меліорації земель шість наукових доповідей. За 2022/2023 навчальний рік за напрямом “Природокористування” опубліковано 5 статей,в тому числі 3 в наукових виданнях що індексуються в Scopus та Web of Science.

Проводиться НДР з дослідження екологічних наслідків російської агресії проти Україини, зокрема дослідження забрудення води, грунту, продуктів харчування. Вивчається вплива забрудення на здоров’я населення.

В університеті проводиться науково-дослідна робота за напрямком фізична реабілітація. Науково-педагогічними працівниками університету розробляються новіті методи реабілітації та лікування пацієнтів з поширеними неінфекційними хворобам, постраждалих внаслідок бойової травми. Дослідження проводяться в рамках спільних проєктів з ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» НААН. За проєктом фізичної реабілітації, науково-педагогічні працівники предсталвяють результати досліджень на національних та міжнародних форумах, зокрема Apimondia, з усними та постерними доповідями.

Поточні теми науково-дослідних робіт

04.03.00 32 П «Розробити систему агрометеорологічного забезпечення меліоративного землеробства в умовах змін клімату»
Держ. реєстрація № 0123U101924, постанова Президії НААН №24/04 від 22.12.2022

4.02.00.30 ПК «Дослідження можливості та доцільності застосування електрохімічно-активованої води для зрошення сільськогосподарських культур»
Держ. Реєстрація №0123U101919, постанова Президії НААН №24/04 від 22.12.2022

04.02.00.30 ПК «Дослідити можливість покращення дренажних і стічних вод для цілей зрошення компонентами електрохімічно-активованої води»
Держ. Реєстрація №0123U101918, постанова Президії НААН №24/04 від 22.12.2022

Наукові центри університету

Державне підприємство «Дослідне господарство «Степне» – навчально-виробничий центр Київського аграрного університету

Дослідне господарство «Степне» лідер в науково-дослідній та практичний роботі, є племінним заводом з розведення великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи та племзаводу з розведення великої білої породи свиней. На базі цього центру також проводяться дослідження щодо мілкого безполицевого обробітку грунту, розробляють, виготовляються та патентуються комбіновані агрегати, зокрема АГ-4 «Скорпіон-1» та АГУ-4 «Скорпіон-2». Дослідне господарство «Степне» має потужну науково-практичну базу, що дозволяє поєднувати науково-дослідні роботи, науково-технічні розробки з навчальним процесом.

Лабораторний комплекс державної дослідної станції імені М.І.Вавілова – науково-дослідний центр Київського аграрного університету

Потужна науково-дослідна база, на якій проводяться дослідження та навчання студентів. На базі лабораторного комплексу проводяться дослідження за наступними напрямами:

  • удосконалення основних землеробських заходів – сівозмін, обробітку ґрунту, застосування добрив за нових умов, які виникли в результаті реформування сільськогосподарського виробництва, з метою ефективнішого використання землі, збереження і підвищення родючості ґрунтів;
  • удосконалення, розробка нових енерго- та ресурсозберігаючих, екологобезпечних і високопродуктивних технологій вирощування зернових, зернобобових, технічних, кормових культур;
  • створення нових сортів основних кормових культур (люцерни, стоколосу безостого, вики озимої та ярої) з вищим генетичним потенціалом продуктивності порівняно з існуючими і занесеними до реєстру сортів рослин України, з більш цінними господарськими властивостями;
  • участь у відпрацюванні технічних умов для створення нового покоління вітчизняної техніки для передпосівного і основного способів обробітку ґрунту;
  • підвищення рівня і стабільності продуктивності племядра стада Української чорно-рябої молочної худоби ВРХ в дослідному господарстві “Степне” та збільшення поголів’я як самого племядра, так і всього масиву стада;
  • аналіз виробничої і економічної ситуації в різних за формою господарювання і власністю на землю агроформуваннях області