Мотиваційний лист

Шановні вступники!

Надаємо приклад для ознайомлення із загальними принципами написання мотиваційного листа. Не копіюйте його текст і не використовуйте при вступі до закладу вищої освіти. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист – це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність.

Мотиваційний лист – це діловий документ, який пише та подає під час вступу абітурієнт. Перше враження про нього приймальна комісія складає саме за цим листом. Він двічі пов’язаний з мотивацією. По-перше, демонструє бажання людини навчатися саме певної професії та саме в цьому закладі вищої освіти. По-друге, має вмотивувати університет зарахувати саме цього абітурієнта як найкращого кандидата у студенти.

У закордонних університетах оцінювати мотиваційні листи — давня практика. В Україні ж лише третя вступна кампанія, коли діє така новація. Вона була введена із січня 2020 року Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти».

Мотиваційний лист повинен відповідати таким формальним вимогам:

  1. чіткість структури листа і формулювання думок (кожен абзац присвячений одному факту чи події, містить одну тезу та аргументацію щодо неї);
  2. відповідність мовним нормам (орфографічним, граматичним, мовностилістичним, пунктуаційним);
  3. обсяг листа – не менш як 200 і не більш як 600 слів. Лист має бути сформований у форматі .pdf або .jpeg (написаний у текстовому редакторі, кегль від 9 до 14, міжрядковий інтервал від 1 до 2).

Структура мотиваційного листа:

  1. вступ: звертання та стисла інформація про себе;
  2. основна частина: мета вступу на освітню програму (спеціальність) і відповідні очікування; опис зацікавленості професією, кар’єрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими вступник / вступниця керувався / керувалася, обираючи освітню програму (спеціальність), зокрема можуть бути вказані вже отримані знання чи навички, інші здобутки (участь у проєктах, олімпіадах тощо), які будуть корисними для навчання за фахом;
  3. висновки: мотиваційний лист має завершуватися підсумком (2-3 речення), який вказує на впевненість вступника / вступниці у правильному виборі освітньої програми.

При написанні мотиваційного листа допускається звернення на ім’я ректора або звернення «Шановні пані/панове».

Мотиваційний_лист_Зразок