Ліцензований обсяг

Рівень вищої освітиЛіцензований обсяг (на рік)Рішення про видачу ліцензії
перший (бакалаврський) рівень200Наказ № 159-л від 06.09.2021
Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії)