Войтенко Світлана Леонідівна

Член редакційної колегії міжвідомчого тематичного наукового збірника «Розведення і генетика тварин».
Член спеціалізованої вченої ради Д27.355.01 зі захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.15 – генетика та 06.02.01 – розведення та селекція тварин;

  1. Войтенко С.Л., Ковтун С.І., Желізняк І.М., Біндюг Д.О. Біотехнологія в тваринництві та промисловості : навч. – метод. Посібник. Полтава: ПП «Астрая», 2018. 183с.
  2. Войтенко С.Л., Васильєва О.О., Вишневський Л.В., Шаферівський Б.С Генетика з основами розведення та відтворення сільськогосподарських тварин : навч. – метод. Посібник. Полтава: ПП «Астра», 2018. 213 с.
  3. Пат. 117329 Україна, (51) МПК A01K67/02 G01N 33/50 Спосіб оцінювання генетичної ситуації в генофондових стадах локальних порід свиней за використання поліморфних систем груп крові / Войтенко С.Л., Вишневський Л.В.; Заявник і патентоволодар Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. – № U 2016 13410; заявл. 27.12.2016; опубл. 26.06.2017. – Бюл. № 12.
  4. Патент на корисну модель № 128515 Україна (51) МПК А01К/67/2 Спосіб добору свиноматок за оціночним індексом / Войтенко С.Л., Вишневський Л.В.; Заявник і патентоволодар Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця – № U 2018 02313; заявл. 06.03.2018; опубл. 25.09.2018. – Бюл. № 18.
  5. Патент на корисну модель № 130297 Україна (51) МПК А01К/67/2 Спосіб визначення маси гнізда поросят в 60-денному віці за умови інших строків відлучення поросят від свиноматок / Войтенко С.Л., Вишневський Л.В.; Заявник і патентоволодар Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. – № U 2018 02312; заявл. 06.03.2018; опубл. 10.12.2018. – Бюл № 23.
  6. Патент на корисну модель № 145565Україна (51) МПК А01К/67/2.
  7. Спосіб відбору та кріоконсервації сперми кнурів місцевих порід / С.І. Ковтун, С.Л. Войтенко, О.В. Щербак, О.В. Сидоренко, М.Г. Порхун, П.А. Троцький; Заявник і патентоволодар Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. – № заявки u 2020 03685;заявл.19.06.202; опубл. 28.12.2020. Бюл. № 24.
  8. Патент на корисну модель № 145566 Україна (51) МПК А01К/67/2.
  9. Спосіб відбору кнурів для кріоконсервації їх сперми / С.Л. Войтенко, О.В. Сидоренко ; Заявник і патентоволодар Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. – № заявки u 2020 03693; заявл.19.06.2020; опубл. 28.12.2020. Бюл. № 24.
  10. Войтенко С.Л. Селекція сільськогосподарських тварин: навчально-методичний посібник. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. 46 с.