Аспірантура та докторантура

В установах мережі НААН підготовка за освітньо-науковими програмами з підготовки доктора філософії проводиться за 15 спеціальностями.

Університет забезпечує проведення вступних іспитів для здобувачів вищої освіти ступеня PhD.

Київський аграрний університет організовує, проводить навчання, та видає відповідний документ про проходження такого навчання та його результати по обов’язковим освітнім компонентам (ОК) освітньо-наукової-програми (іноземна мова, філософія, науково-педагогічна асистентська практика), а також науково-педагогічної практики аспірантами за програмами підготовки доктора філософії (PhD) відповідно до освітньо-наукових програм в установах мережі НААН.

Перелік установ НААН та спеціальності з підготовки докторів філософії (PhD), аспіранти яких проходять освітні складові в Київському аграрному університеті

УстановаШифр та найменування спеціальності PhD
1Інститут землеробства201 агрономія
2Інститут водних проблем і меліорації201 агрономія
3Інститут агроекології і природокористування201 – агрономія
101 – екологія
051 – економіка
4Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва133 – Галузеве машинобудування
141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
5Інститут захисту рослин202 – Захист і карантин рослин
6Інститут садівництва203 – садівництво та виноградарство
7Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків201 – агрономія
202 – захист і карантин рослин
8Інститут картоплярства201 – агрономія
9Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла201 – агрономія
10Інститут рибного господарства207 – водні біоресурси та аквакультура
091 – біологія
11Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
091 – біологія
12Інститут ветеринарної медицини211 – Ветеринарна медицина
13Інститут агроекономіки051 – економіка
071 – облік і оподаткування
072 – фінанси банківська справа та страхування
076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність
14Інститут продовльчих ресурсів181 – харчові технології
15Національна наукова сільськогосподарська бібліотека032 – історія та археолог