Умови прийому для здобуття вищої освіти 2022 року

Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за посиланням

Правила прийому в Київський аграрний університет НААН України

Додаток 1
Перелік освітніх рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни здобуття освіти

Додаток 2
Перелік конкурсних пропозицій для вступу на 2-3 курс першого (бакалаврського) освітнього рівня для вступників на основі освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня вищої освіти, освітньо-професійного рівня фахової передвищої освіти здобутого за іншою спеціальністю

Додаток 3
Перелік конкурсних пропозицій для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для
здобуття ступеня магістр

Додаток 4
Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5
Таблиця переведення тестових балів національного мультипредметного тесту до шкали 100-200

Додаток 6
Порядок розгляду мотиваційних листів від вступників до київського аграрного університету наан у 2022 році

Додаток 7
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти україни